Ali ste bili udeleženi v delovni nesreči?

Vam je nastala materialna škoda?

Ste bili telesno poškodovani?

Menite, da vam pripada odškodnina za nezgodo pri delu?

Brezplačno za vas preverimo utemeljenost vašega zahtevka oz. podamo nezavezujoče pravno mnenje

Smo specializirani pravniki, ki vas zastopamo in uveljavimo vašo pravico do pravičnega zadoščenja!

Zakaj mi?

 • smo izkušeni
 • prevzamemo postopek in vas razbremenimo
 • za vas se trudimo, da dobite ustrezno poravnavo
 • delujemo mednarodno: Slovenija, Avstrija, Nemčija in Hrvaška

NAŠA

PONUDBA

Smo izkušeni pravni strokovnjaki na področju odškodninskega prava, ki bomo brezplačno pregledali vaš primer ter vam hitro in strokovno podali mnenje glede vašega primera ter vaše možnosti doseči pravično odškodnino oz. zadoščenje.

Delovna nesreča

Kako delujemo?

2

Pregledamo posredovane podatke ter podamo osnovne informacije

3

Zaupate nam primer in mi poskrbimo za vse ostalo

Postopek ravnanja pri delovni nesreči na delovnem mestu

Za uspešno uveljavljanje odškodnine zaradi poškodbe pri delu, od vas potrebujemo:

 • s strani delodajalca izpolnjen obrazec ER8 oziroma prijavo o nezgodi;
 • izjavo prič;
 • poškodbeni list;
 • dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS);
 • dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece, ko ste bili odsotni);
 • dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi ipd.);
 • dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba ipd.);
 • prek dopisa pri delodajalcu sami poizvemo o pristojni zavarovalnici, pri kateri ima delodajalec zavarovano civilno odgovornost za poškodbe pri delu;
 • fotokopijo potrdila pogodbe o zaposlitvi.

POZOR: Odškodnino lahko dobite, če je bil narejen policijski zapisnik oziroma zapisnik inšpektorja varstva pri delu oziroma z obrazcem ER 8 (ER8 obrazec v PDF formatu ali ER8 obrazec v Word formatu).

Kaj pa naše cene?

bill_1

Za vas brezplačno pravno preverimo vaš primer in vam podamo nezavezujočo svetovanje, usmeritev in pomoč pri vaši odločitvi.

 

Ko prevzamemo vaš primer se nato z vami dogovorimo o višini plačila, ki je odvisna glede na obsežnost ter zahtevnost vašega primera. Lahko se dogovorimo za fiksen znesek ali za plačilo po uspehu, ki ne presega 10% vrednosti prejete odškodnine.

 

V primeru zahtevnejših primerov sodelujemo s priznanimi in specializiranimi odvetniškimi pisarnami, pri tem pa za vas ne nastanejo nikakršni dodatni stroški!

Ali ste bili udeleženi v delovni nesreči?
Vam je nastala materialna škoda?
Ste bili telesno poškodovani?

Brezplačno za vas preverimo utemeljenost vašega zahtevka oz. podamo nezavezujoče pravno mnenje