Ali ste bili udeleženi v prometni ali delovni nesreči?

Vam je nastala materialna škoda?

Ste bili telesno poškodovani?

Menite, da vam pripada odškodnina za prometno nesrečo?

Brezplačno za vas preverimo utemeljenost vašega zahtevka oz. podamo nezavezujoče pravno mnenje

Smo specializirani pravniki, ki vas zastopamo in uveljavimo vašo pravico do pravičnega zadoščenja!

Zakaj mi?

 • smo izkušeni
 • prevzamemo postopek in vas razbremenimo
 • za vas se trudimo, da dobite ustrezno poravnavo
 • delujemo mednarodno: Slovenija, Avstrija, Nemčija in Hrvaška

1 Step 1
Spoštujemo vašo zasebnost
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

NAŠA

PONUDBA

Smo izkušeni pravni strokovnjaki na področju odškodninskega prava, ki bomo brezplačno pregledali vaš primer ter vam hitro in strokovno podali mnenje glede vašega primera ter vaše možnosti doseči pravično odškodnino oz. zadoščenje.

Kako delujemo?

2

Pregledamo posredovane podatke ter podamo osnovne informacije

3

Zaupate nam primer in mi poskrbimo za vse ostalo

Meje niso omejitev, pravično odškodnino lahko prejmete z našo pomočjo tudi v primeru prometne nesreče v Avstriji, Nemčiji ali na Hrvaškem.

Kaj pa naše cene?

bill_1

Za vas brezplačno pravno preverimo vaš primer in vam podamo nezavezujočo svetovanje, usmeritev in pomoč pri vaši odločitvi.

 

Ko prevzamemo vaš primer se nato z vami dogovorimo o višini plačila, ki je odvisna glede na obsežnost ter zahtevnost vašega primera. Lahko se dogovorimo za fiksen znesek ali za plačilo po uspehu, ki ne presega 10% vrednosti prejete odškodnine.

 

V primeru zahtevnejših primerov sodelujemo s priznanimi in specializiranimi odvetniškimi pisarnami, pri tem pa za vas ne nastanejo nikakršni dodatni stroški!

Odškodnina zaradi utrpele premoženjske in nepremoženjske škode (poškodb) v prometni nesreči. Uveljavljajte odškodninski zahtevek in si priborite visoko odškodnino za prometno nesrečo s pomočjo naših pravnih strokovnjakov.

 

V skladu z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP) in sklenjenimi zavarovalnimi policami oz. pogodbami, vam pripada odškodnina iz naslova utrpele škode oz. poškodb v prometni nesreči.

 

Odškodnino in pravično zadoščenje za utrpele poškodbe lahko zahtevate bodisi od lastne zavarovalnice bodisi od nasprotnih udeležencev, odvisno od posameznega primera oz. s tem povezane odgovornosti.

 

Pošljite nam dokumentacijo, kratek opis in brezplačno za vas opravimo pregled ter vam podamo pravno mnenje s predlaganimi koraki v vaši zadevi. Ne prepustite vaših pravic zavarovalnici, ki po naših izkušnjah večkrat zavračajo svojo odgovornost in ne izplačujejo pravičnih odškodnin!

 

Postopek za uveljavljanje odškodnine je potrebno sprožiti v roku 3 let od nastanka škode oz. škodnega dogodka. Ne odlašajte, čas teče.

1) Komu in kdaj pripada odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči?

 

V cestnem prometu sodelujemo v različnih vlogah, od katerih je odvisna tudi pravica do odškodnine za prometno nesrečo.

Glede na okoliščine posameznega primera, vam odškodnina pripada:

 

 • če ste utrpeli škodo in/ali poškodbo po tuji krivdi, kot voznik ali sopotnik,
 • če ste bili poškodovani ali udeleženi v prometni nesreči kot pešec, kolesar ali motorist,
 • če ste vi povzročili prometno nesrečo in ste bili ob tem poškodovani,
 • če je nesrečo povzročila neznana oseba oz. voznik,
 • če ste utrpeli škodo in/ali poškodbo v nesreči, ki jo je povzročil tujec.
odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči

2) Kako uveljavljate odškodnino za poškodbo pri prometni nesreči?

 

Postopek uveljavljanja odškodnine za prometno nesrečo je večinoma odvisen od vprašanja kdo je odgovoren oz. kdo je povzročitelj prometne nesreče. Pomembno je, da postopate pravilno, v skladu z zakonom, da ustrezno in pravočasno zavarujete svoje pravice in pravni položaj.

 

Odškodnino posledično lahko uveljavljate pri svoji lastni zavarovalnici iz naslova splošne avtomobilske odgovornosti (AO), zavarovanja za voznika AO+ ali duševne bolečine (AO duševne).

 

Na drugi strani lahko odškodnino za prometno nesrečo uveljavljte zoper povzročitelja prometne nesreče oz. njegovo zavarovalnico, kjer ima sklenjeno zavarovalno polico.

 

Za ustrezno sestavo odškodninskega zahtevka in uveljavljanje odškodnine potrebujemo vsaj sledečo dokumentacijo:

 • fotokopija zavarovalne police avtomobila,
 • fotokopija vozniškega dovoljenja,
 • fotokopija prometnega dovoljenja, potrdilo ali izjava o tem, da je avto odjavljen iz prometa oz. da je bil avto prodan,
 • fotokopija policijskega zapisnika, poročila o prometni nezgodi (v kolikor z njim razpolagate),
 • zapisnik o alkoholiziranosti,
 • fotokopija prvega poškodbenega lista oz. Izvida,
 • fotokopija ostalih poškodbenih listov, izvidov, ambulantnih kartonov (s strani zdravnikov specialistov),
 • fotokopija kartoteke ali zdravniško potrdilo (s strani osebnega zdravnika),
 • potrdilo o opravljenih fizioterapijah ali fotokopija kartončka po opravljenih fizioterapijah (v kolikor ste imeli fizioterapijo),
 • bolniški listi, odločbe ZZZS (v kolikor ste zaradi nezgode bili na bolniškem staležu),
 • potrdilo kluba (v kolikor ste član in se zaradi nezgode niste mogli udeleževati aktivnosti),
 • slike poškodovanega predela (v kolikor so še vedno vidne odrgnine, brazgotine,…),
 • davčna številka,
 • EMŠO,
 • številka transakcijskega račun.

V vsakem primeru vas bodo naši pravni strokovnjaki usmerili in vam dali navodila kaj točno od vas (še) potrebujemo, zato ne skrbite, če v tem trenutku pri sebi nimate vsega navedenega. Kontaktirajte nas!

Kakšne vrste odškodnino lahko uveljavljate v primeru prometne nesreče

3) Kakšne vrste odškodnino lahko uveljavljate v primeru prometne nesreče?

 

Če ste utrpeli premoženjsko škodo in poškodbo/-e, vam v skladu z Obligacijskim zakoniko (OZ) lahko pripadajo različne vrste odškodnine. V osnovi se odškodnina deli na premoženjsko (materialno) in nepremoženjsko (nematerialno).

 

Premoženjsko škodo predstavljajo npr. poškodbe vozila, opreme in osebnih stvari, stroški zdravljenja, ki ste jih sami plačali, potni stroški, stroški avtovleke, izpad dohodka, ipd..

 

Nepremoženjsko škodo predstavljajo npr. telesne poškodbe in pretrpljene telesne bolečine, odškodnina za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali osebnostne pravice ali smrti bližnjega ter za strah.

 

V kolikor bi se spustili v podrobnosti premoženjske in nepremoženjske škode, pridemo do pravno bolj zapletenih vprašanj, ki so predmet odločanja oz. presoje s strani zavarovalnice ali pristojnega sodišča. Ekipa naših pravnih strokovnjakov bo poskrbela, da bo odškodninski zahtevek za utrpelo odškodnino za prometno nesrečo pripravljen skladno z zakonom in v vašo največjo korist.

4) Višina odškodnine za poškodbo pri prometni nesreči?

 

Pri uveljavljanju odškodnine za utrpele poškodbe pri prometni nesreči (nepremoženjsko škodo) je pomembno, da je vaš zahtevek ustrezno postavljen tudi po višini. Tekom dolgoletne sodne prakse, se se izoblikovala merila po katerih zavarovalnice in sodišče presojajo višino odškodnine, ki vam pripada za poškodbe pri prometni nesreči.

 

Višina odškodnine za posamezno utrpelo vrsto nepremoženjske škode je odvisna od tega kako huda je vaša telesna poškodba, koliko časa je trajalo vaše zdravljenje, kakšne so posledice poškodb, ki ste jih utrpeli, kakšne medicinske posege ste prestali, kako poškodbe vplivajo na vaše življenjske aktivnosti in duševno zdravje, ipd..

 

Pomembno je, da pri pravnih strokovnjakih preverite kakšna je pravična odškodnina za vaše poškodbe in vaš primer, saj sicer lahko sprejmete bistveno nižjo ponujeno poravnalno ponudbo zavarovalnice ali povzročitelja ter ste s tem neupravičeno prikrajšani.

Ali ste bili udeleženi v prometni nesreči?
Vam je nastala materialna škoda?
Ste bili telesno poškodovani?

Brezplačno za vas preverimo utemeljenost vašega zahtevka oz. podamo nezavezujoče pravno mnenje